| Відділ освіти | Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 20.02.2019, 03:54
Бегущая строка в HTML Ми переїхали на новий сайт
Меню сайту
Веб-простір безпеки
Географія користувачів
Система Orphus
Міні-чат
Новини освіти
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Школа сприяння здоров'ю

Інформація про здоров'язберігаючі технології, профілактику захворюваності та здоровий спосіб життя.
Здоров’язберігаючі технології створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини.

З 2004 Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 входить до обласної мережі "Шкіл сприяння здоров'ю".

Корекційно-оздоровчі заходи, що проводяться у школі:

 • Введення в режим навчальних занять початкових класів оздоровчої гімнастики.
 • Організація альтернативного водопостачання.
 • Нормалізація навчального навантаження.
 • Безумовне виконання вимог Державних санітарних норм і правил організації начально-виховного процесу.
 • Вибір методів індивідуального підходу до учнів у процесі навчання на основі фізіолого-гігієнічних рекомендацій.
 • Групові й індивідуальні заняття.
 • Комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів.
 • Підвищення рухової активності.
 • Раціональне харчування.
 • Залучення батьків до роботи з популяризації здорового способу життя та культури здоров'я.
 • Популяризація здорового способу життя.
 • Залучення учнів до участі в туристських походах.

Крім цього:

 • Класні керівники разом із психологом проводять психолого-педагогічне спостереження зі складанням планів адаптаційних заходів.
 • Забезпечується наступність між першим, другим і третім ступенями освіти. Увага вчителів акцентується на стані здоров'я та психофізичних особливостях учнів.
 • Виділені окремі групи дітей з факторами порушення здоров'я. З такими дітьми проводиться спеціальна гімнастика та зменшення навантаження на них у позакласній роботі.
 • Складаються «листки здоров'я» з медичними рекомендаціями, вони вкладаються у класні журнали, щоб учителі-предметники могли ними користуватись.
 

Форми та методи роботи

Перевага програми полягає в тому, що не треба відмовлятися від напрацьованих позитивних, дієвих традицій, форм роботи школи, а вона спонукає до наповнення їх новим змістом.

Найефективнішими формами та методами роботи є:

 • години спілкування;
 • тренінги;
 • «круглі столи»;
 • спільні з батьками заходи;
 • консультаційні пункти;
 • діяльність органів учнівського самоврядування;
 • інтелектуальні та розвивальні ігри;
 • гуртки та клуби за інтересами;
 • конференції, диспути, дискусії;
 • дні відкритих дверей;
 • уроки;
 • відеолекторії;
 • батьківські збори;
 • фестивалі соціальної реклами;
 • моніторинг;
 • просвітницькі акції;
 • колективна творча справа;
 • шкільні газети;
 • журнали, газетні колажі.
 

Діяльність педагогічного колективу

Провести анкетування учнів школи з метою вивчення фізкультурно-спортивних інтересів.

 • МО вчителів фізкультури.

Щороку

Забезпечити якісне проведення уроків фізичної культури згідно з вимогами програм, організувати заняття спортивних секцій у позаурочний час.

 • Адміністрація.

МО вчителів фізкультури.

Постійно

Проводити виховні заходи, спрямовані на фізичний розвиток учнів і пропаганду здорового способу життя.

 • МО вчителів фізкультури.
 • Класні керівники.

Постійно

Проводити заходи з питань безпеки життєдіяльності. Забезпечити виконання програм з ОБЖД.

 • Адміністрація.
 • Учителі основ здоров'я

Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей із групи ризику, учнів із девіантною поведінкою, дітей-інвалідів, дітей із соціально дезадаптованих сімей. Залучати їх до занять у гуртках, участі у профілактичних заходах.

 • Соціально-психологічна служба.

Постійно

Проводити заходи, спрямовані на екологічне виховання учнів школи, забезпечити участь у заходах, приурочених до Дня Землі, Дня збереження довкілля тощо.

 • Організатори.
 • Учителі природничих дисциплін

Забезпечити випуск стіннівок на екологічну тематику.

 • Організатори.
 • Учителі природничих дисциплін.
 • Шкільний прес-центр.

Постійно

Координувати роботу учнівського самоврядування, зокрема міністерств екології, соціального захисту, фізкультури та спорту.

 • Педагогічний колектив

Постійно

Упроваджувати у практику роботи технології попередження втомлюваності дитини, уникати перевантаження учнів під час занять і досягти оптимального обсягу домашніх завдань.

 • Педагогічні працівники.

Постійно

Проводити рухливі ігри в позаурочний час і на перервах, фізкультхвилинки під час занять.

 • Класні керівники.
 • Педагог-організатор.
 • Рада старшокласників.

Постійно

Створювати тематичні підбірки літератури в певні періоди навчального року (збір грибів, поведінка біля водойм, інфекційні захворювання, використання піротехнічних розваг тощо).

 • Бібліотекарі.

Постійно

Запровадити та зробити традиційним День здоров'я, у рамках якого проводити рухливі ігри, масові змагання, профілактичні заходи тощо.

 • Педагогічний колектив.

Кожного семестру.

Попереджувати виникнення проблем розвитку дитини, допомога у вирішенні актуальних завдань розвитку, навчання, соціалізації, порушення емоційно-вольової сфери, проблеми взаємовідносин у колективі.

 • Соціально-психологічна служба.

Постійно

Створення культурологічного середовища (мережа гуртків, система самоврядування, соціальне виховання), оздоровлення емоційного простору школи, організація інтер'єру школи в цілому та навчальних приміщень.

 • Педагогічний колектив.

Постійно

Організовувати та проводити зустрічі з батьками; тренінги з питань збереження здоров'я, профілактики шкідливих звичок; альтернативні позакласні заходи.

 • Педагогічний колектив.
 • Соціально-психологічна служба.

Постійно

Консультувати та надати методичну допомогу вчителям, класним керівникам, батькам із питань здорового способу життя та профілактики правопорушень.

 • Соціально-психологічна служба.

Постійно

Створювати умови для альтернативних видів дозвілля, проводити індивідуальну роботу з дітьми, які потребують особливої уваги; створювати умови для діяльності учнівського самоврядування, організовувати позаурочну виховну діяльність.

 • Педагоги-організатори.

Постійно

Сприяти виробленню в учнів норм позитивної поведінки, формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

 • Педагогічний колектив.
 • Класні керівники.

Постійно

Діяльність медичної служби

При диспансеризації виявляти учнів із фізичними вадами розвитку; забезпечити функціонування спеціальних медичних груп.

 • Медична служба.

Постійно

Створити учнівську агітбригаду для проведення профілактично-оздоровчих бесід, підібрати відповідні матеріали, розробити програму бесід і лекцій.

 • Медична служба.
 • Бібліотекар.

Забезпечити випуск стіннівок для висвітлення питань збереження здоров'я та профілактики шкідливих звичок.

 • Медична служба.
 • Шкільний прес-центр.

Постійно

Забезпечити оформлення «листків здоров'я» на учнів школи.

 • Медична служба.
 • Класні керівники.

Розробити курс лекцій для учасників навчально-виховного процесу з питань організації режиму дня, раціонального харчування, правил особистої гігієни.

 • Медична служба.

Протягом 2015-2016 навчального року

Відслідковувати стан здоров'я учнів, консультувати учасників навчально-виховного процесу, а при необхідності надавати медичну допомогу.

 • Медична служба.

Постійно

Співпраця із громадськістю та закладами сприяння здоров'ю

Проводити заняття батьківського університету з питань виховання здорового підростаючого покоління.

 • Соціально-психологічна служба.

Двічі на семестр

Брати активну участь у спортивних змаганнях, конкурсах, у заходах з питань розвитку здорового суспільства.

 • Педагоги-організатори.
 • МО учителів фізкультури.

Постійно

Організовувати та проводити презентації гуртків і секцій спортивно-оздоровчих позашкільних навчальних закладів; сприяти поширенню інформації про їх діяльність серед учасників навчально-виховного процесу.

 • Організатори.

Постійно

Забезпечити участь у виховних заходах спеціалістів служб і закладів, діяльність яких пов'язана із забезпеченням здорового способу життя. Проводити лекторії для учасників навчально-виховного процесу.

 • Адміністрація.
 • Педагогічний колектив.

Постійно

Фінансування

Фінансування програми здійснюється з державного бюджету й інших джерел, використання яких не заборонено чинним законодавством. Ряд заходів програми здійснюється на громадських засадах.

Очікуваний результат

Створення комфортних умов перебування дитини у школі, раціональна організація навчальної діяльності, її цілісна перебудова відповідно до медичних, санітарно-гігієнічних норм, що забезпечить збереження й укріплення здоров'я учасників навчально-виховного процесу. Перетворення навчально-виховного процесу у спільну діяльність усіх його учасників і громадськості, спрямовану на досягнення стану повного фізичного, духовного та соціального благополуччя особистості.

Підготовка учнів до самостійного життя, формування адекватних механізмів фізіологічної, психологічної, соціальної адаптації до оточуючого середовища, готовність до самостійного здорового способу життя.

Об'єднання зусиль педагогічного колективу, медичних працівників, батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного здоров'я як найвищої соціальної цінності та права громадян на безпечні й нешкідливі умови праці та навчання.

Досягнення показників здорового клімату у школі:

 • довірливих, відкритих стосунків дорослих і дітей;
 • відкритості в обговоренні проблем;
 • доступності професіональної психолого-педагогічної допомоги;
 • позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в дорослих і дітей;
 • наявності позаурочної виховної системи, яка включає в себе не лише шкільні, а й позашкільні структури;
 • наявності шкільних традицій із формування навичок здорового способу життя;
 • активності учнівського самоврядування у проведенні профілактичної роботи у школі;
 • виявлення розвинутих позитивних особистісних якостей в учнівському, учительському, батьківському середовищі.
Для майбутніх першокласників
Будь милосердним. Нагодуй рибок
Будь пильним! Ні проявам тероризму.
Пошук роботи
Освіта Лозової

Відділ освіти Лозівської міської ради

Панютинська ЗОШ №1

Лозівська ЗОШ №1

Лозівська школа № 3

Ліцей №4

Лозівська школа № 7

НВК ЗНЗ-ДНЗ №8

НВК ЗНЗ-ДНЗ №10

Лозівська ЗОШ №12

Гімназія

Домаський НВК "ДНЗ-ЗНЗ"

Панютинська ЗОШ № 2

ДНЗ № 10

ДНЗ № 4

Туристсько-спортивний клуб "Компрачикос"

Освіта України
Щоденник.UA

Освіта.UA

МОН України

ДНО ХОДА

Харківська академія неперервної огсвіти

Портал ЗНО

Харківський центр ЗНО

Острів знань

Онляндія

Учнівські роботи
Спасів Скит

Здоровий спосіб життяСистема Orphus Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Педагогічна преса
МВС України

Copyright ЛЗОШ І-ІІІ ст. № 11 © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz